به گزارشافکارنیوز،دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اختلاس بیمه ایران پس از رسیدگی به اتهامت ع - خ به سراغ خانم ع - ح رفت.

توکلی نماینده دادستان تهران ابتدا کیفرخواست مربوط به این فرد را قرائت کرده و در این کیفرخواست وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع به ارزش ۵۰ میلیون تومان متهم کرد.

ع - ح پس از قرائت کیفرخواست به جایگاه متهمان وارد شد و در جواب قاضی پرونده مدعی شد که این تهام را قبول ندارد.

وی تصریح کرد من به واسطه زمینی که شوهرم به من هدیه داده بود انرا به آقای ف فروختیم و چک ۳۵ میلیون تومانی به من داده شد که بدون هیچ مشکلی آن را نقد کردم.

ع - ح افزود: اما اگر می دانستم این چک مشکل دارد هیچ وقت آن را با مشخصات خودم نقد نمی کردم.

این متهم گفت: از این مبلغ ۳۰ میلیون تومان به حساب برادر شوهرم واریز کردم که ۲۰ میلیون تومان ان بابت بدهی‌مان به وی بود و ۱۰ میلیون تومان نیز برای اینکه با ان برای ما کار کند.

قاضی خطاب به متهم گفت: آقای ف اذعان داشته که شما دو فقره چک به مبلغ ۳۵ میلیون تومان و ۷۵ میلیون تومان نقد کرده اید آیا قبول دارید.

وی افزود: من به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم و همانطور که گفتم فقط یک فقره چک را نقد کردم.