به گزارشافکارنیوز،یک مرد مسلمان ۷۰ ساله ضمن خروج از مسجد در استرالیا با حمل یکباره یک مرد بیمار روانی روبرو و به ضرب چاقو کشته شد.

قتل یک مرد مسلمان ۷۰ ساله مقابل مسجدی در استرالیا جامعه مسلمان این کشور را متاثر و شوکه کرد.

مرد مهاجم ۲۲ ساله با حمله به نمازگزاران این مسجد علاوه بر به قتل رساندن پیرمرد مسلمان سه تن دیگر را زخمی کرد.

حمله مهاجم که ترک تبار است ضمن حضور جمعیت کثیری از زنان مسلمان رخ داد و آنها را از این جنایت به وحشت آورد.

مرد مهاجم که به نظر می رسد مبتلاء به بیماری روانی است به دست ۱۲ نیروی پلیس منطقه دستگیر شد.

محمد تبا، سخنگوی شورای اسلامی ویکتوریا، مرد مهاجم مبلغی پول در خواست کرده بود و وقتی با ممانعت مامورین برای نزدیک شدن به مرکز عبادی فرهنگی روبرو شد، به خشم آمد و این مرد مسلمان را کشت.