به گزارش افکارنیوز، وقتی زن و شوهر هر دو شاغل باشند، خانواده درآمد مالی بیشتری خواهد داشت. در این وضعیت به طور کلی فشار و استرس تامین مالی خانواده از دوش یک نفر برداشته شده و زن و شوهر در کنار همدیگر برای این منظور تلاش می کنند، که این موضوع می تواند موجب نزدیکتر شدن همسران به یکدیگر نیز بشود.

البته هر شغلی برای خود دردسرهایی دارد. مسائل و مشکلاتی که تا کسی آنها را تجربه نکند، دید درستی درباره آنها پیدا نخواهد کرد. زمانی که زن و شوهر هر دو شاغل باشند، این فرصت را دارند تا بهتر بتوانند در رابطه با مسائل و تنش های کاری همدیگر اطلاعات کسب کرده و در نتیجه احتمال بیشتری دارد تا همدلی بیشتری در این باره میان آنها به وجود بیاید.

زمانی که زن و مرد بیرون از خانه کار می کنند به ویژه وقتی از کار خود راضی باشند، احساس رضایت بیشتری نیز در رابطه با همسر خود دارند و احساس می کنند بهتر توانسته اند از توانایی هایشان استفاده کنند و همین احساسات مثبت می تواند منبع انرژی مهمی باشد تا همسران با انرژی و توان بیشتری زندگی مشترک را بگذرانند.

کار کردن بیرون از خانه می تواند فرصت هایی برای رشد هر یک از طرفین در اختیار آنها بگذارد و همین موضوع موجب می شود سطح توقعات افراد از همسرشان تعدیل شود. در مقابل وقتی فرصت رشد و ترقی برای زن یا مرد وجود نداشته باشد، زندگی اش تکراری می شود و از همسرش توقعات بیشتری دارد، چون احساس می کند خود را وقف همسرش و زندگی با او کرده، همسرش باید تاوان درجا زدن او را بپردازد.

زن و شوهری که هر دو شاغل باشند، اغلب دید نزدیکتری در مورد موضوعی به نام پول پیدا می کنند. آنها در چنان وضعیتی به خوبی می دانند برای به دست آوردن پول چه سختی هایی کشیده شده است. در این شرایط، برنامه ریزی مالی همسران می تواند زودتر به نتیجه برسد و احتمال اینکه یکی از آنها بدون برنامه ریزی و یا بدون اطلاع دیگری مبلغی را هزینه کند، کاهش می یابد.

زمانی که همسران نسبت به شغل هم احساس مثبتی دارند، احتمال بیشتری وجود دارد تا در رابطه با هویت شغلی همسرشان احساس مثبت و حتی افتخارآمیز داشته باشند. در واقع هویت شغلی افراد توسط همسرشان می تواند رابطه میان آنها را تقویت کرده و احساس نزدیکی عمیق تری ایجاد کند.
فرزندان خانواده هایی که پدر و مادر هر دو شاغل هستند، به صورت معمول رفاه بیشتری دارند و همین موضوع موجب خواهد شد آنها وقتی بزرگتر می شوند، زحمت کمتری برای والدین داشته باشند، زیرا نیازهایشان به موقع ارضاء شده و این نکته می تواند تنش های مربوط به روابط فرزندان با پدر و مادر را کاهش بدهد.

خانواده جوان/ شماره ۱۹۸/ آذر ماه ۹۲/ الهه گرگوندي/ صفحه ۷