به گزارش افکارنیوز، در طبیعت این گونه از بزرگترین طوطی ها به شمار می رود و به طور معمول در استرالیا و گینه نو یافت می شود.

این اولین طوطی کاکل سفید است که بعد از سال ۲۰۱۰ در اروپا به دنیا آمده است و پس از رشد کامل به یکی از زیباترین گونه طوطی به شمار می رود.