به گزارش افکارنیوز، در روایتی از حضرت محمد(ص) آمده است که چهار عمل بر عمر انسان می افزاید: ازدواج با دوشیزگان، غسل نمودن با آب گرم، خوابیدن بر سمت چپ بدن و خوردن سیب در سحرگاهان.

همچنین در روایتی دیگر ایشان می فرمایند: راز طول عمر پوشیدن رَدای سَبُک می باشد. در این بین از ایشان پرسیده شد: ای پیامبر خدا؛ ردای سبک چیست؟

ایشان فرمودند: منظور کم بودن بدهی و قرض نسبت به دیگران می باشد.

علاوه بر این امیرالمومنین علی(ع) می فرماید: برای افزایش عمر زود صبحانه بخورید، با زنان کمتر در آمیزید و بدانید شستن دست ها پیش و پس از غذا خوردن موجب فزونی عمر می گردد.