به گزارشافکارنیوز،نعمت‌الله ترکی معاون برنامه و بودجه استانداری تهران درباره وضعیت اقتصادی افراد جامعه و تاثیر آن بر قدرت خرید مردم گفت: با توجه به اینکه بودجه یکی از مباحثمهم و شفاف در وضعیت اقتصادی جامعه محسوب می‌شود اما اگر هر بودجه‌ای منابع درآمدی مشخصی داشته باشد به نسبت شرایط اقتصادی با ثبات بیشتری پیش خواهد رفت.

معاون برنامه و بودجه استانداری تهران افزود: دراصل دومین ویژگی ثبات قیمت‌ها تثبیت قیمت ارز است و این کمک به هزینه درآمد و هزینه مردم می‌کند و در قدرت خرید مردم و کاهش تورم نقش بسزایی دارد.

تركي درخصوص تورم در سالجاري تاكيد كرد: تا پايان سال ۹۳ تورم به ۲۵ درصد كاهش مييابد و شهروندان چندان نگران تورم نباشند.