به گزارشافکارنیوز،موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد: فرهنگیان عضو صندوق ذخیره که در مهرماه ۱۳۹۲ بازنشسته و یا بازخرید شده‌اند، می‌توانند سهم الشرکه(حق عضویت و سود عضویت) خود را که به حساب آنان واریز شده است، دریافت کنند.

بنابراین گزارش، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، ۵۶۱ میلیارد ریال بابت مطالبات سهم‌الشرکه ۱۱ هزار و ۲۷۹ نفر از فرهنگیان عضو که در مهرماه ۱۳۹۲ بازنشسته و یا بازخرید شده‌اند در ۱۹ آذرماه ۱۳۹۲ به حساب‌های آنان نزد بانکها واریز کرد.

این گزارش میافزاید: سود دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ فرهنگیان عضو صندوق ذخیره پس از برگزاری مجمع عمومی موسسه و تصویب سود، متعاقبا به حسابهای مربوطه واریز میشود.