به گزارشافکارنیوز،عبدالرضا رحمانی فضلی در احکامی با تایید پیشنهادهای شورای اسلامی شهرهای یزد و درفول و در اجرای تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، محمدرضا عظیمی زاده هنزائی را به سمت شهردار یزد و محمدرضا کرمی‌نژاد را به سمت شهردار دزفول منصوب کرد.

وزیر کشور در این احکام ابراز امیدواری نموده است که با استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن عدالت در رسیدگی به مناطق، مراقبت در انضباط مالی، مطالعه و بهره‌گیری از همه ظرفیت ها و کوشش در ایجاد محیط سالم شهری، نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات و مطالبات مقام معظم رهبری " مدظله العالی " و سیاست های دولت تدبیر و امید میسر گردد.

خندان دل - معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در دیدار با عظیمیزاده و کرمینژاد ضمن اعطای احکام وزیر کشور در زمینه انتصاب به سمت شهرداران یزد و دزفول برای آنان در زمینه خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و ارتقای شاخصهای شهری این دو شهر آرزوی موفقیت نمود و در خصوص مسائل مختلف مرتبط با این شهرداری ها و توسعه مدیریت شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان تبادل نظر صورت گرفت.