به گزارشافکارنیوز،اسامی تعدادی از شهدای حادثه تروریستی عراق اعلام شد.

یزدان کیوانی، علی خلیلی، رضا امانی، مرتضی پالار، کامران شبان، داریوش رییسی، احمد خواجه، علی شیخی نژاد، ساسان خواجه، قربان علی صمدی پور، محمد نصیری، اسماعیل خانه‌فروش، بهمن شفیعی و خسرو پاداش، چهارده شهید حادثه تروریستی عراق هستند.

درویشرضا شهابی ، علیرضا عالیپور، مسلم جعفری و داریوش شعبانیان نیز ۴ مجروح حادثه تروریستی عراق بودند که وارد کشور شدهاند.