به گزارشافکارنیوز،خدیجه جعفری اصل، در جلسه کمیته اموربانوان فرمانداری سرعین، با توجه به موقعیت و ویژگی‌های خاص شهرستان سرعین از نظر گردشگری و فرهنگی خواستار توجه ویژه به مباحثتحکیم بنیان خانواده و توسعه و تقویت فعالیت‌های فرهنگی بانوان، ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌ها در فضاهای فرهنگی با تاکید بر معارف، معیارها و ارزش‌های اسلامی شد.

وی هم چنین بر توسعه و تقویت برنامه‌های دینی، قرآنی، نهج البلاغه و سیره اهل بیت(ع) و توسعه و تجهیز مراکز قرآنی، حوزه علمیه و مدارس دینی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.

جعفری اصل در این جلسه از ادارات شهرستان خواستار کمک به تقویت و توسعه امور مربوط به دختران نوجوان و جوان جهت شاداب سازی، ارتقای آگاهی و توانمندسازی زنان و دختران روستایی با آموزش‌های دینی، مهارت‌های زندگی، بهداشت و تغذیه شد.

وی اظهار کرد: درعرصه‌های تکامل و رشد معنوی و درجات انسانی و الهی، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و میدان زندگی همه مسئولند و برای حرکت بسوی آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامی خصوصا سبک زندگی اسلامی مکلفند.

مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده در این جلسه از نمایندگان اموربانوان ادارات خواست در زمینههای اصلاح فرهنگ اقتصاد به فرهنگ اقتصاد اسلامی در خانوادهها، بهره برداری اقتصادی از میراث فرهنگی و توسعه اقتصادی بهتر در بخش خدمات راهکارهای خود را ارائه دهند.