به گزارش افکارنیوز، زنی جوان با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست مهریه خود را به قاضی یکی از شعب این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد و گفت: حدود ۸۰ میلیون تومان بعد از فوت پدرم به من ارثرسید که همه را به شوهرم دادم ولی او قدر مرا ندانست و همه را خرج مسافرت‌های خارج از کشور خود کرد.

وی با بیان اینکه شوهرم بسیار ولخرج است، ادامه داد: به دادگاه آمدم تا مهریه‌ام که ۵۰۰ سکه بهار آزادی است از شوهرم گرفته و بعد از مدتی از او جدا شوم چراکه ادامه زندگی در کنارش برایم سخت است و باید به این عذاب پایان دهم.

زن بار دیگر در مقابل قاضی پرونده با اشاره به اینکه شوهرم اصلاً به فکر زندگی مشترکمان نیست، افزود: وضع مالی شوهرم مناسب است و می‌تواند مهریه‌ام را پرداخت کند چرا که مدیر یک قسمت از بخش شرکت تجاری است و برایش پرداخت مهریه سخت نیست.

وی با بیان اینکه ۴ سال از زندگی مشترکمان می‌گذرد، گفت: شوهرم ارثیه پدرم که من به او دادم تا برای زندگیمان پس‌انداز کند را خرج عیاشی و تفریح خود کرده و دائم با دوستان خود در حال مسافرت است و تصور نمی‌کند که زندگی مشترک نیز دارد.

زن با بیان اینکه معلوم نیست شوهرم برای مسافرت به کدام کشور‌ها می‌رود، افزود: شوهرم بدون هماهنگی من به مسافرت مجردی رفته و توجهی به من ندارد؛ خسته شدم و می‌خواهم با گرفتن مهریه‌ام پشتیبان داشته باشم.

مرد در دادگاه خانواده حضور داشت و با بیان اینکه من با همسرم نیز به مسافرت رفتم و برایش کم نگذاشته‌ام، اظهار داشت: همسرم ۸۰ میلیون تومان پول نقد، برای پس‌انداز زندگیمان به من داده و از فردای آن روز اعلام کرد که پولش را می‌خواهد درست است که ارثیه همسرم را خرج مسافرت‌هایم کردم ولی بالاخره این مبلغ را به او باز خواهد گرداند.

وی افزود: همسرم نباید نگران باشد چراکه من و او زیر یک سقف زندگی می‌کنیم و قرار نیست بنده فرار کنم و مهریه‌اش را نیز تا «قران «آخر می‌پردازم و نمی‌گذارم زیر منت او بمانم.

زن خطاب به مرد گفت: پس مهریه و ۸۰ میلیون تومان را بپرداز.

مرد در ادامه بیان کرد: قبول می‌کنم که مهریه همسرم را به صورت قسطی بپردازم و به من فرصت دهد و ۸۰ میلیون تومان ارثیه پدرش را بازگردانم.

بعد از چند دقیقه سکوت، قاضی پرونده با توجه به وضع مالی مناسب مرد و سرمایه وی او را محکوم به پرداخت مهریه کرد و به دلیل اصرار زن درخواست و تعهدی از سوی مرد برای پرداخت ارثیه زن گرفته شد و آن دو را به مصالحه دعوت کرد.