به گزارش افکارنیوز، در فیلم زیر ببینید که وقتی اوباما اعصاب نداره، چیکار میکنه؟

لینک فیلم