به گزارش افکارنیوز، شریک زندگی شما هرگز از عبارت «دوستت دارم» خسته نمی شود… هرگز این جمله به نظر هم - سر شما تکراری و ملال آور نمی شود… جادویی ترین است این کلمات: دوستت دارم!

زنان دوست دارند اطمینان یابند که عشق شوهرشان همچنان زنده و جاری است. برای این که به او نشان بدهید همچنان دوستش دارید، راه های زیادی وجود دارد، بعضی از این روش ها بدین قرار است:

۱ - زنگ بزن، بگو، مثلا دقیقه ۱۰ از ساعت ۸ صبح امروز، موقع خوردن صبحانه به یادت بودم… فایده اش: در هر لحظه و هر کار به یاد توام و مشتاقم این را به خودت هم بگویم.

۲ - در اوقاتی که معمولا به نظر می رسد گرفتارید و فکرتان به شدت مشغول است، زنگ بزن و سرخوشانه شعری بخوان … تا بداند صورتش در خیالت نفش بسته!

۳ - بله، درسته … آره، همین طوره… مدتی بعد، حرف جالب او را یاد آوری کن و درستی اش را نشان بده.

۴ - احوال دوستان و بستگانش را با دقت و جزییات بپرس.

۵ - نظرش را درباره مسایل مختلف بپرس؛ هم درباره کارهای خودت و هم برای درک و فهم امور جاری در جامعه یا جهان. مثلا بگو نظرت راجع به عاقبت ازدواج زهرا و سیاوش چیست… یا نتیجه مذاکرات ژنو چه می شود…

۶ - در سه چیز همیشه به او انرژی مثبت بده و از کارش تعریف کن: اول، آشپزی؛ دوم، سلیقه اش در انتخاب لباس و کفش و …؛ سوم، تداوم جذابیت و آراستگی.

۷ - گاه - گاهی برای او هدیه بخر؛ حتی اگر تکرای یا ارزان قیمت باشد.

زندگی را باید مثل رود، زنده و جاری ببینی تا واقعا زنده و جاری باشد و همه اهل خانواده از زیستن در کنار یکدیگر در زیر یک سقف خرسند و راضی باشند...