به گزارش افکارنیوز، دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود دریافته‌اند هنگامی که افراد، خشمگین می‌شوند و استرس و " اضطراب " قدرت تمرکز‌شان را گرفته باید با فشار دادن اشیا‌ئی عصبانیت خود را کنترل کرده و دلشوره را از بین ببرند.

تصاویری از جالب‌ترین اشیا‌یی که می توانید برای کاهش عصبانیت‌، استرس و اضطراب‌ها‌یتان از آنها استفاده کنید را در اینجا به نمایش گذاشته ایم.