به گزارش افکارنیوز، گروه بازرگانی فرش آمیتیس جهت تکمیل کادر اداری خود به ۱ نفر خانم جهت مسئول دفتربا شرایط ذیل نیازمند است.

۱ – آشنایی کامل به امور اداری، کامپیوتر و نرم افزارها

حقوق اداره کار، بیمه، کل مزایای قانونی

شماره تماس : ۶۲۶۶۰۰۱