به گزارشافکارنیوز،محمود گلزاری، معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان در مورد تشکیل کارگروه در سه وزارتخانه برای حل مشکل جوانان گفت: یکی از مسائل مهم و قابل بحث، معیشت جوانان بوده که سه بخش مسکن، ‌ اشتغال و هزینه‌های ازدواج را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که با دکتر محمدی، ‌ معاون وزیر اقتصاد داشتیم به این نتیجه رسیدیم که با تشکیل کارگروهی در سطح کارشناسی و تخصصی با حضور نمایندگان وزارت مسکن، ‌وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بتوانیم مسایل اقتصادی، معیشتی و مسکن جوانان را حل نماییم.

گلزاری با اشاره به برنامه‌هایوام ازدواجافزود: برنامه‌ریزی جهت تسهیل و افزایش وام ازدواج با توجه به بودجه‌ی دولت و بانک مرکزی میسر خواهد بود.

وی تصریح کرد: در مورد مشاوره‌های ازدواج و آنچه که در حوزه‌ی خانواده است با مرکز زنان و ریاست جمهور، به تفاهم نامه‌ای رسیدیم که امیدواریم هرچه سریعتر در این حوزه فعال شویم.

وی در مورد حذف ماده‌ی ۴۱ اظهار داشت: دکترنوبختدر مورد کمبود بودجه گزارشاتی را اعلام کردند اما این بدان معنی نیست که اگر ماده ۴۱ حذف شود، دستگاهها دیگر نتوانند از منابع دیگر به فعالیت خود ادامه دهند که امیدواریم این مسئله در کمیسیون تلفیق مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در خاتمه در مورد ساختار وزارتخانه و حوزهی جوانان تصریح کرد: تغییراتی در این خصوص بوجود نخواهد آمد، اما میبایست درنظر داشت که ما در گذشته حوزهی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و سلامت را نداشتیم که امروز سعی داریم تشکیل آن را به تصویب برسانیم.