به گزارشافکارنیوز،رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی میزبان معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست بودند که برای ارائه گزارشی در خصوص مسائل مربوط به محیط‌زیست در خانه ملت حضور یافته بود.

رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست ضمن ارائه گزارشی در خصوص ابعاد مختلف وضعیت محیط‌زیست اقلیم‌های مختلف کشور، در خصوص آلودگی هوای کشور، ‌علل و عوامل آلودگی های زیست محیطی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه داد.

قبل از آغاز سخنران ابتکار کلیپی تصویری از محیطزیست بر روی نمایشگرهای صحن علنی مجلس پخش شد.