به گزارشافکارنیوز،اسفندیار چهاربند، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره فضای آموزشی شهر تهران اظهار داشت: حدود ۲۵ درصد از فضای آموزشی شهر تهران در مالکیت آموزش و پرورش نیست؛ یعنی مدارسی است که توسط نهادها واگذار شده یا استیجاری است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۲ درصد از فضای آموزشی شهر تهران از استحکام برخوردار است، افزود: از جهت استحکام حدود ۲۸ درصد فضای آموزشی باید مقاوم‌سازی شده و حدود ۲۰ درصد نیز باید تخریب و بازسازی شود.

چهاربند درباره تراکم دانش‌آموزان تصریح کرد: بر اساس آنچه در بخشنامه ساماندهی مشخص شده است باید حدود ۳۰ دانش‌آموز در هر کلاس در پایه‌های مختلف تحصیلی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر میانگین تراکم دانشآموز در دوره ابتدایی ۲۹.۹، در دوره اول متوسطه حدود ۳۱ دانشآموز و در دوره دوم متوسطه حدود ۳۱.۵ دانشآموز در هر کلاس است.