به گزارشافکارنیوز،محمد نفریه با اشاره به اینکه هیچ گونه تغییری در خصوص مجوز فعالیت مهدهای کودک از سوی سازمان بهزیستی انجام نشده است اظهار داشت: سازمان بهزیستی ابتدا برای متقاضیان موافقت اصولی صادر کرده و پس از طی مراحل قانونی پروانه فعالیت آنها را صادر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: طبق روال گذشته مجوز مهدهای کودک طی یک مراحل قانونی انجام می‌شود و در این خصوص تغییری صورت نگرفته است.

نفریه با بیان اینکه مسئول فنی مهدهای کودک همچنان خانم‌ها هستند گفت: در این خصوص نیز تغییری انجام نشده است ضمن اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار مهد کودک در سطح کشور فعال هستند که قریب به ۶۶۰ هزار کودک در این مهدها حضور دارند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه هیچ نوع تغییری در شهریه مهدهای سال جاری صورت نگرفته است تأکید کرد: مهدها موظف هستند تا پایان مهر سال آینده طبق شهریه‌های سال جاری عمل کنند و چنانچه تخلف از سوی آنها صورت گیرد به شدت با آنها برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: خانواده‌ها می‌توانند از طریق پیامک ۳۰۰۰۰۸۵۳۰ موارد و شکایات خود را به بازرسی سازمان بهزیستی انتقال دهند.

نفریه افزود: سال گذشته بالغ بر ۳۰۰ خانه اسباب‌بازی، خانه کودک، خانه شکوفه که مجوز از سازمان بهزیستی نداشتند تعطیل شدند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: بهزیستی میتواند خانههای اسباببازی، خانههای شکوفه و خانههای خلاقیت که مجوز از سازمان بهزیستی ندارند را تعطیل کند.