به گزارش افکارنیوز، دانشگاه تربیت مدرس تهران به تخصص زیر نیازمند است. لذا از متقاضیان واجد شرایط درخواست می شود مدارک خود(رزومه شخصی، کپی مدرک تحصیلی و کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت) را حداکثر تا یک هفته پس از انتشار آگهی ا زطریق نمابر۸۲۸۸۳۲۹۴ به مدیریت امور اداری دانشگاه ارسال نمایند. بدیهی است پس از انجان مراحل مصاحبه و گزینش پذیرفته شدگان به صورت قرار دادی استخدام می شوند.

مسئول دفتر دانشکده علوم پایه

یک نفر - مرد

شرایط مورد نیاز


مدرک کارشناسی دررشته های مدیریت IT و آمار
فارغ التحصیل ا زدانشگاه های معتبر وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
حداقل معدل ۱۵
تسلط کامل به برنامه اکسل و ورد
دو سال سابقه کار
ساکن تهران

متقاضیان گرامی:


ضروری است که عنوان شغل درخواستی رادر تقاضای خود درج نمایید.
قابل ذکر دانشجویان شاغل به تحصیل مشمول این آگهی نمی باشند.