به گزارشافکارنیوز،دکتر سید حسن هاشمی با تاکید بر لزوم تقویت بیمه‌های پایه در جهت توانایی برای حمایت از مردم تاکید کرد و گفت: بیمه‌های فعلی در حمایت از مردم کاملا ناتوانند. بنابراین باید منابع جدیدی تعریف شده و بیمه‌ها تجمیع شوند.

وی در این باره افزود: به این ترتیب شاید مهم‌ترین کاری که من و همکارانم ماموریت خود در یک سال نخست وزارت بهداشت دولت یازدهم، می‌دانیم، همین بخش است. اگر این اتفاق نیفتد ما قادر به تغییر در امر بهداشت و درمان مردم نخواهیم بود و در مقابل اگر بنا بود که چیزی تغییر نکند آمدن ما هم هیچ ضرورتی نداشت و همان روند قبلی که سرنوشت محتوم و تاریکی دارد، می‌توانست ادامه یابد. از اینجاست که تغییر باید آغاز و قیمت‌ها واقعی شوند.

وزیر بهداشتهمچنین موانع ادغام سازمان‌های بیمه‌گر را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این زمینه باید گفت که مجلس اجازهادغام بیمه‌هارا به دولت داده است و این موضوع هم حتما باید روزی اتفاق افتد. البته موانعی هم در این زمینه وجود دارد که شاید مهم‌ترین آن باز هم به " اعتبارات " بازمی‌گردد.

وی در این باره افزود: با اعتبارات فعلی تنها می‌توان بیمه‌های خوب را در بیمه‌های فوق‌العاده ضعیف ادغام کرد که در این صورت نارضایتی‌ها افزایش خواهد یافت. اگر منابعی لحاظ شود، حتما باید ادغام بیمه‌ها صورت گیرد و بیمه‌های قوی، بیمه‌های ضعیف را در خود ادغام ‌کنند. بنابراین پوشش بیمه‌ای، پوشش گسترده‌ای خواهد شد. البته در این زمینه مشکل ضعیفی هم برای سازمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح وجود دارد که به نظر می‌رسد قابل حل است و جدی نیست.

هاشمی همچنین افزایش اعتبارات بیمه‌ها در لایحه بودجه ۹۳ را مورد اشاره قرار داد و گفت: در لایحه بودجه افزایش حدود ۶۶ درصدی اعتبارات بیمه‌ها در نظر گرفته شده است. بنابراین بی‌تردید تعرفه‌ها تغییر خواهد کرد و به سمت واقعی شدن حرکت خواهد کرد. هرچند که فاصله این اعتبارات تا آنچه که جهت واقعی شدن تعرفه‌ها مد نظرماست، زیاد است اما امیدواریم که آقای رییس جمهور، وزرای محترم اقتصادی و مجلس محترم بپذیرند که از هدفمندی یارانه‌ها بخشی به حوزه سلامت تخصیص یابد.

وی در عین حال تاکید کرد: در کنار واقعی شدن تعرفهها لازم است ساماندهی بیمهها و تغییر مدیریت در مراکز بهداشتی - درمانی کشور نیز صورت گیرد؛ چرا که هدف آرامش و آسایش مردم و کاهش پرداخت از جیب مردم در بحث سلامت است. مشخص است که این موضوع با بیمهای کارآمد میسر خواهد بود. بیمه کارآمد هم نیازمند منابع پایدار است. البته بخش عمدهای از این منابع پایدار مانند دیگر کشورهای دنیا، از محل مالیات و عوارض تامین میشود؛ به عنوان مثال مالیات و عوارض در صنایع غذایی و در خودروهای وارداتی و ... . پیشنهاداتی در این زمینه داریم.