به گزارشافکارنیوز،عبدالمقیم ناصحی - رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز با اشاره به کاهش نرخ رشد و پیر شدن جمعیت کشور گفت: آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند نکته بسیار اساسی و اصولی است و با شرایطی که امروز کشور پیش می‌رود با کاهش جمعیت جوان مواجه می‌شویم.

وی تاکید کرد: همه کارگزاران نظام باید به دنبال این موضوع باشند و به آن توجه کنند و شهرداری تهران هم باید در این مورد تبلیغ داشته باشد.

وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته به طور گسترده‌ و به شکل‌های مختلف " زندگی بهتر، فرزند کمتر " تبلیغ شد و امروز می‌خواهیم نشان دهیم که مخالف این موضوع هستیم و برای نجات کشور در عرصه‌ای که هستیم باید نیروی جوان داشته باشیم.

ناصحی با بیان اینکه میزانی از هراس از داشتن اولاد بیشتر در جامعه وجود دارد، گفت: رزاق خداوند متعال است؛ حضرت یعقوب ۱۱ پسر داشت و آخرین پسر یعنی حضرت یوسف به مقام پیامبری رسید.

وی با تاکید بر توجه بیشتر بر نحوه اجرای این گونه تبلیغات گفت: از شهرداری برای نصب این بیلبوردها و تبلیغ در این زمینه تشکر می‌کنم اما باید این کار به شکل اساسی و اصولی انجام شود. در این موضوع نه تنها شهرداری بلکه تمام سازمان‌ها و نهادها باید تلاش کنند ولی باید بر شیوه و نوع آن دقت بیشتری کنند.

تابلو در اختیار موسسه مربوطه است و خودشان پاسخگوی موضوع هستند


سید محمدهادی ایازی - معاون اجتماعی شهرداری تهران هم در خصوص نصب بیلبوردهای ترویج فرزندآوری گفت: شهرداری تهران تعدادی از تابلوهای شهری در اختیار دستگاه‌ها و موسسات فرهنگی می‌گذارد تا آن‌ها بتوانند با استفاده از آن اکران شهری انجام دهند و از جهت کیفیت اجرای کار، خود این موسسات پاسخگوی موضوع هستند.

وی افزود: قاعدتا اصل این موضوع در سیاستهایی که مقام معظم رهبری بیان کردند مطرح شده است اما به نظر من میتوانیم از زاویه هنری به شکلی به موضوع بپردازیم که در آن اشکالی به وجود نیاید و نتیجه این نشود که کار با انتقاد همراه شود.