به گزارشافکارنیوز،سی و چهارمین جلسه از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران امروز و با حضور ۳۱ عضو شورا برگزار شد.

بر اساس این گزارش در جلسه امروز شورای شهر بررسی نرخ سود بانکی برای وامهای شهرداری در بودجه سال ۹۳ مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن به شهرداری اجازه داده خواهد شد در قالب بسته پولی شورای عالی کشور و بر اساس نرخهای بانک مرکزی این وامها به شهرداری داده شود و این مصوبه با اکثریت آرا به تصویب رسید.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهار داشت: در جلسه امروز شورای شهر همچنین لایحه اجازه توسعه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت که این طرح نیز به طور کلی مورد موافقت اعضا قرار گرفت و برای اصلاح لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.

اقبال شاکری در ادامه بیان داشت: یکی دیگر مصوبات جلسه امروز شورای شهر افزایش جلسات شورا به ۳ جلسه در هفته طی دو ماه آینده برای تصویب برنامه ۵ ساله دوم شهرداری و مشخص کردن بودجه سال ۹۳ بود که با موافقت اکثریت اعضا به تصویب رسید.

شاکری خاطر نشان کرد: همچنین در جلسه امروز شورای بررسی نامه فرمانداری در خصوص نمایندگان شورای شهر در شورا یاری ها در دستور کار قرار گرفت که پاسخ این نامه از سوی اعضا مورد تصویب قرار گرفت و بر اساس آن نمایندگان در ستاد شورایاریها برابر اساس نامه مصوب شورا یاریها عمل شده و مخالفت با قانون شورا یاری ها ندارد.