به گزارشافکارنیوز،خط ۴ مترو تهران یکی از عمیق‌ترین خطوط مترو جهان به شمار می‌رود.

فاصله زیاد ورودی مترو در خیابان و محل توقف قطارها و پله‌های بیشمار ایستگاه‌های این خط، نفس هر مسافری را بند می‌آورد.

در این میان چند ایستگاه خط۴ مترو از جمله ایستگاه استاد معین بدون فعال بودن پله برقی‌ها به مردم خدمت رسانی می‌کنند و تعدادی هم پله برقی‌هایی داشتند که دیگر «پله‌نفتی» هم نیستند.

از زمانی که پله‌برقی‌های ایستگاه حبیب‌اللهی یکی پس از دیگری خاموش شدند، چند ماهی می‌گذرد، اما این پله‌ها کماکان خاموش هستند.

از ۱۰ پله برقی موجود در این ایستگاه تنها دو دستگاه آن فعال است و دیگر پله‌ها چهره ایستگاه را به یک ایستگاه متروکه بدل کرده است.