به گزارشافکارنیوز،رضا تقی‌پور در خصوص رویکردهای بودجه معاونت فنی و عمرانی در سال ۱۳۹۳، به اهمیت بودجه‌ریزی عملیاتی اشاره کرد و گفت: برنامه‌های معاونت فنی و عمرانی نیز همچون سایر معاونت‌ها باید به صورت مباحثقابل تبدیل به معیارهای کمی و قابل اندازه‌گیری در برنامه ۵ ساله مصوب شود تا بر اساس آن بتوان برای برش یک ساله برنامه در بودجه سال آینده تصمیم‌گیری کرد.

وی به اهمیت توسعه مستمر کالبد شهر به فراخور نیازهای گوناگون پایتخت اشاره کرد و با بیان این‌که فعالیت‌های عمرانی در تهران خط پایانی ندارد، افزود: قطعاً فعالیت‌های عمرانی برنامه ۵ ساله دوم روی زمین نخواهد ماند؛ ضمن این‌که اولویت‌های حمل و نقلی مدیریت شهری قطعاً ماموریت‌هایی را برای معاونت فنی و عمرانی به دنبال خواهد داشت.

تقی‌پور در عین حال بر ضرورت پیش‌بینی یک برنامه و الگوی جامع حمل و نقلی در تهران برای ۵ سال پیش رو تأکید و تصریح کرد: توسعه شبکه معابر شهر با اجرای پروژه‌های مختلف اعم از احداثبزرگراه‌های جدید یا افزایش ظرفیت بزرگراه‌های فعلی، باید مبتنی بر این برنامه جامع باشد. اجرای پروژه‌های عمرانی در تهران قاعدتاً سلیقه‌ای نخواهد بود بلکه تنها در صورتی که در خدمت این مدل حمل و نقلی جامع باشد، اجرا می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های متعددی که معاونت فنی و عمرانی در زیر سطح زمین باید اجرا کند، گفت: شهرداری تهران میراثدار جانمایی نامنظم و سنتی شبکه‌های تأسیساتی در طول سالیان دراز گذشته است و اکنون توسعه شهر به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان این مدل آشفته را ادامه داد.

به اعتقاد تقی‌پور که سابقه تصدی مسئولیت وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در کارنامه خود دارد و مستقیما با جانمایی تأسیسات ارتباطی و فیبرهای نوری امثال آن سر و کار داشته است، احداثتونل‌های مشترک تأسیسات در تهران یکی از برنامه‌های عمرانی است که هر چند اجرای آن ممکن است نیازمند زمان زیادی باشد اما قطعاً یکی از اولویت‌های تهران محسوب می‌شود.

وی در ادامه با بیان این‌که تهران علاوه بر هویت مستقل خود به عنوان یک کلان‌شهر، هویت دیگری به عنوان «پایتخت» دارد، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از بار ترافیک، سکونت و کسب و کار در تهران ناشی از همین هویت دوم است. در چنین شرایطی دولت باید از اجرای پروژه‌های زیربنایی نظیر احداثتونل‌های مشترک تأسیساتی حمایت کند و هزینه‌های استقرار خود در پایتخت را با تأمین منابع برای این قبیل مأموریت‌های پرهزینه اما اولویت دارد بپردازد.

سخنگوی شورای شهر تهران معتقد است دولت همان گونه که ۵۰ درصد هزینه‌های توسعه مترو تهران را باید بپردازد، تأمین سهم قابل توجهی از سایر پروژه‌های عمرانی کلیدی و فرامنطقه‌ای شهرداری را نیز باید بر عهده ‌گیرد.

وی در پایان تاکید کرد که شورای شهر به دنبال پیشبینی منابع دولتی برای اجرای برخی پروژههای عمرانی زیر سطحی نظیر شبکه جمعآوری آبهای سطحی و تونلهای مشترک تأسیساتی در طول برنامه ۵ ساله دوم است و قطعا در این ارتباط رایزنیهایی با دولت خواهد داشت.