گروه اجتماعی

- صبح امروز برخی سایتها از فیلترینگ اینستاگرام، بزرگ ترین شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس جهان خبر دادند. اما فیلترینگ این سایت ساعتی بعد رفع شد.

به گزارشافکارنیوز، عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفتگو با خبرنگار افکار نیوز ضمن اشاره به فیلتر و رفع فیلتر اینستاگرام گفت: چند لینک جزئی که مصادیق مجرمانه داشت دیروز از اینستاگرام فیلتر شد که همین امر سبب شد برای مدتی دسترسی به آن امکان پذیر نباشد.

وی گفت در حال حاضر اینستاگرام فیلتر نیست اما امکان دارد در چند روز آینده هم چند لینک از آن فیلتر شود.
به گفته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، کمیته فیلترینگ برنامه ای برای فیلتر کردن اینستاگرام ندارد.

چند روز پیش ویچت با حواشی بسیاری فیلتر شد و پس از آن اینستاگرام که بزرگ ترین شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس جهان است فیلتر شد و ساعتی بعد رفع فیلتر شد.