به گزارش افکارنیوز، بدن اتیبار الچیف مرد گرجستانی قادر است فلزات را جذب خود کند.

وی که قبلا توان مغناطیسی بدنش را به نمایش گذاشته بود روز گذشته با جذب بیشترین تعداد قاشق به بدنش، رکورد مغناطیسی ترین مرد جهان را به نام خودش تجدید کرد.

وی توانست در حرکتی جالب توجه، پنجاه و سه قاشق را به بدنش جذب کند.

وی در سال دو هزار و یازده توانسته بود پنجاه قاشق را روی بدنش قرار بدهد.

الچيف مي گويد مي خواهد در آينده توانايي خود را براي حرکت دادن قطارها و ديگر وسايل نقليه فلزي سنگين با قابليت خاص بدني اش نشان بدهد.