به گزارشافکارنیوز،دکتر سید حسن هاشمی درباره وضعیت اعتبارات حوزه سلامت در لایحه بودجه ۹۳ و اقدامات انجام شده در راستای حرکت تعرفه‌های تشخیصی – درمانی ۹۳ به سمت تعرفه‌های واقعی، گفت: واقعی شدن تعرفه‌ها درخواست مراکز درمانی، پزشکان و حرف وابسته است. متاسفانه همواره به ویژه در طول دو دهه گذشته بدون توجه به قیمت واقعی خدمات پزشکی و نرخ تورم، هر سال عددی برای تعرفه‌های تشخیصی - درمانی اعلام می‌شود.

وی فشار وارده به بیمارستان‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مراکز درمانی به دلیل فاصله بسیار تعرفه‌های تشخیصی – درمانی با تعرفه‌های واقعی را مورد اشاره قرار داد و گفت: به همین دلیل واقعی شدن تعرفه‌ها مطالبه جدی همه است. در لایحهبودجه ۹۳افزایش حدود ۶۶ درصدی اعتبارات بیمه‌ها در نظر گرفته شده است. بنابراین بی‌تردید تعرفه‌ها تغییر خواهد کرد و به سمت واقعی شدن حرکت خواهد کرد.

هاشمی ادامه داد: هرچند فاصله این اعتبارات با آنچه مد نظرماست(در زمینه واقعی شدن تعرفه‌ها)، زیاد است اما امیدواریم که آقای رییس جمهور و وزرای محترم اقتصادی و مجلس محترم بپذیرند که از هدفمندی یارانه‌ها بخشی به حوزه سلامت تخصیص یابد.

وی همچنین گفت: رییس‌جمهور اعلام کردند که بعد از غذا، مساله سلامت برای دولت اولویت دارد. بی‌تردید این نگاه در سیاست‌گذاری‌های کلان دولت موثر خواهد بود. در مجموع ما به روزهای آینده و تصمیم‌های دولت و مجلس در بحثهدفمندی یارانه‌ها و اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از این امر به سلامت امیدواریم.

هاشمی افزود: امیدواریم تصمیم‌سازی‌های منطقی به افزایش اعتبارات حوزه سلامت منجر شود و با مدیریتی بر اساس عقلانیت بتوانیم مباحثسلامتی را پیش بریم.

وزیر بهداشتدر عین حال گفت: در کنار واقعی شدن تعرفه‌ها حتما باید ساماندهی بیمه‌ها و همچنین تغییر مدیریت در مراکز بهداشتی درمانی کشور نیز صورت گیرد تا به هدف مربوطه یعنی آرامش مردم و کاهش سهم آنها در پرداخت هزینه‌های سلامت، دست یابیم.

اعتبار ۱۴۵۰۰ میلیاردی وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۹۳


وی همچنین گفت: در لایحه بودجه سال ۹۳ رقم اعتبارات وزارت بهداشت به ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به این معنا که بودجه ستادی چندان رشد نداشته و بودجه دانشگاهی در مقایسه با سال ۹۲ مقداری بیشتر شده است. یارانه ۱۸۶۰ میلیارد تومانی دارو (بابت جبران مابهالتفاوت نرخ ارز) نیز در لایحه بودجه ۹۳ حفظ شده است.