به گزارشافکارنیوز،امیرعباس تقی‌پور اظهار داشت: همکاران ما در واحدهای اجرایی و ادارات کل استان‌ها در روز پنج‌شنبه ۱۹ دی سال جاری،(آخرین روز مهلت بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان) تا ساعت ۲۴ در دفاتر مربوطه حضور داشته و نسبت به ثبت درخواست کارفرمایان اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد: موضوعبخشودگی جرایم کارفرمایاندر اجرای بند ۸۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ مصوب ۹۲/۳ / ۱۹ مجلس شورای اسلامی، که مقرر می‌کند " به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان مدیون واحدهای صنعتی، کشاورزی و صنفی که تا پایان سال ۹۱ دارای بدهی قطعی حق بیمه و بیمه بیکاری هستند، ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا بودن این قانون نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف اصل بدهی اقدام کرده و مشمول بخشودگی جرایم بیمه‌ای شوند، اجرا می‌شود.

مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمانتامین اجتماعی همچنین گفت:این قانون از تاریخ ۹۲/۴/۱۹ لغایت ۹۲/۱۰/۱۹ لازمالاجرا است.