به گزارشافکارنیوز،بابک دین‌پرست گفت: جرم مواد مخدر در کنار جرائم دیگری مانند پول‌‌شویی اقدامات تروریستی و غیره به‌عنوان یک جرم سازمان یافته مطرح است با این وجود دو ویژگی خاص دیگر هم دارد.

وی ادامه داد: مواد مخدر به عنوان یک جرم سازمان یافته مرکب مطرح است به این معنی که جرائم دیگر را در خود دارد و از سوی دیگر با این جرایم هم متفاوت است.

معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: زمانی‌ که از سرقت صحبت می‌کنیم یک طرف سارق و طرف دیگر مال‌باخته است. وقتی که از قتل صحبت می‌شود یک طرف قاتل و طرف دیگر مقتول است.

وی ادامه داد: عموم جامعه از قربانیان گرفته تا مال باختگان به شدت می‌توانند در مقابله با این جرائم به دولت خود معترض شوند و آن را مطالبه کنند و خانواده این افراد حتی می‌توانند در شناسایی این عاملان با دستگاه قضایی و امنیتی همکاری کنند.

دین پرست گفت: اما در مورد مواد مخدر اینگونه نیست ۱۰ میلیون قاچاقچی و ۲۴۰ میلیون معتاد در دنیا داریم و در این چرخه، قاچاقچی و معتاد هوای یکدیگر را دارند و با هم کار می‌کنند.

وی افزود: در واقع تنها جرمی که هر دو طرف آن، با هم همکاری می‌کنند مواد مخدر است. قاچاقچی نقش توزیع و معتاد در کنار مصرف، نقش توزیع‌کننده را هم دارد و این مدار تنظیم شده‌ای است که کار مبارزه را سخت می‌کند.

معاون مقابله با تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: چند عامل محافظ و بازدارنده در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی در دنیا مطرح است، تاهل، اشتغال و تحصیلات از این عوامل هستند اما در مورد مواد مخدر وضعیت فرق می‌کند.

دین پرست گفت: در آمار شیوع شناسیاعتیاددر کشور مشخص شد که ۵۳ درصد از معتادان شاغل، ۶۳ درصد متاهل و ۷۵ درصد از معتادان دیپلم به بالا هستند و این به معنی آن است که آگاهی دارند اما به پایان اعتیاد که مرگ است باور ندارند.

وی افزود: همانگونه که افراد می‌دانند اگر نکات ایمنی را در هنگام رانندگی رعایت نکنند کارشان به مرگ ختم می‌شود اما باز هم تصادفات اولین عامل مرگ و میر غیر طبیعی در کشور است.

دین پرست گفت: در موردمواد مخدر نیز این چنین است همه آگاهی دارند اما باوری به آن ندارند. بنابر این لازم است که در اطلاع رسانی باور افراد را افزایش دهیم چراکه به اعتقاد روانشناسان افزایش آگاهی منجر به تغییر رفتار نمیشود مگر آنکه به باور تبدیل شود.