به گزارشافکارنیوز،مهندس ایلوش وزیری افزود: احداثپل صدر در امتداد تونل نیایش به منزله تکمیل شبکه بزرگراهی شرقی - غربی تهران برای اتصال دو قطب اصلی شمال و شرق به غرب و مرکز شهر است. این سازه یکپارچه در حقیقت یک راه موازی با محورهای حکیم و همت بشمار رفته و عامل موثری در زمینه مدیریت تراکم و ترافیک در این محورها محسوب می شود.

وی تاکید کرد: احداثپل صدر و تونل نیایش منجر به کاهش طول سفر به میزان ۳۰ درصد برای رانندگانی می‌شود که قصد سفر از نواحی شرقی و شمالی شهر به نواحی غربی و مرکزی شهر را دارند. همچنین افزایش ظرفیت بزرگراه صدر به موجب احداثپل صدر، امکان استفاده از این ظرفیت اضافه برای سیستم حمل و نقل همگانی را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: برای مدیریت یکپارچه ترافیک، تصادفات، تخلیه اضطراری و امدادرسانی، سیستم‌های هوشمند حمل و نقل نظیر تابلوهای متغیر خبری، سیستم‌های کنترل رمپ، دوربین‌های نظارت تصویری، دوربین‌های ثبت تخلف سرعت نصب و راه‌اندازی شده‌اند و تمام این اقدامات منجر به کاهش وقایع ناگوار و جلوگیری از ایجاد شرایط بحرانی خواهد شد.

وزیری در پایان گفت: در ابتدای سال ۹۲ در مجموع ۱۰۷ دوربین ثبت تخلفات سرعت در تهران فعال بود که هم اکنون تعداد این دوربین ها به ۱۸۰ دستگاه افزایش یافته و بیشتر بزرگراه های پایتخت تحت پوشش این سیستم قرار گرفتهاند.