به گزارشافکارنیوز،این اطمینان از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به ما داده شده که این بخشنامه به هیچ وجه به معنای حذف ساختار پست مشاور امور زنان و خانواده از دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها نیست.

شهیندخت مولاوردی گفت: بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه پیشنهاد درباره چگونگی و نحوه فعالیت پست مشاوره زنان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی شده‌اند و این بخشنامه به هیچ عنوان به معنای حذف ساختار پست مشاوره امور زنان و خانواده از دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها نیست.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به بخشنامه چند ماه پیش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر لغو برخی از بخشنامه‌های دو سال گذشته این معاونت، اظهار داشت: با هدف چابک سازی بدنه دولت حدود ۱۰ بخشنامه یکی دو ساله اخیر از جمله بخشنامه هایی که الزام ایجاد می کرد، ملغی اعلام شد. یکی از آنها الزام ایجاد پست مشاوره زنان در دستگاه‌های اجرایی بود.

مهلت به دستگاه‌های اجرایی برای ارائه پیشنهادات جدید در راستای چابک سازی


وی ادامه داد: اما در آن بخشنامه به دستگاه‌ها مهلت داده شده است تا با بررسی و آسیب شناسی وضع موجود پیشنهادات خود را در چارچوب و در راستای سیاست چابک سازی، منطقی سازی و کوچک سازی دولت در قالب ساختار جدید یا واحد سازمانی جدید ارائه دهند.

چابک سازی به معنای حذف پست مشاوره زنان نیست


مولاوردی تصریح کرد: منتهی برداشتی که خیلی از دستگاه ها از این بخشنامه کرده‌اند، حذف پست مشاور زنان بود؛ اما با مذاکرات و مکاتبات انجام شده با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع حذف پست مشاوره زنان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تایید نشد و تنها به این مورد تاکید شد که الزام این موضوع برداشته شده است. این اطمینان از طرف آقای نوبخت و معاونان ایشان به ما داده شده که این بخشنامه به هیچ وجه به معنای حذف ساختار پست مشاوره امور زنان و خانواده از دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها نیست.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد: بنابراین دستگاه‌ها باید پیشنهادات خود را ارائه دهند و این اختیار به دستگاه‌ها داده شده است که در چارچوب چابک سازی وضعیت خود را بررسی و اگر این ساختار را مناسب تشخیص می دهند، در همان راستا حرکت کنند وگرنه باید پیشنهاد جدید خود را ارائه دهند.

وی در ادامه گفت: اگر هم هیچ پیشنهاد جدیدی از سوی دستگاه‌ها به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نشود به معنای تایید وضع موجود است. البته فکر می کنم الان هم باید پیشنهادات دستگاه های اجرایی رسیده باشد تا معاونت بتواند به جمع بندی نهایی در این باره برسد.

تشکیل کارگروهی برای ارائه پیشنهادات در حوزه زنان و خانواده به دستگاه‌های اجرایی


معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در پایان اظهار داشت: خود ما هم در حال بررسی این موضوع هستیم و کارگروهی با مشارکت شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تشکیل شده است تا ساختار مناسب را برای دستگاههای اجرایی در حوزه زنان و خانواده پیشنهاد دهیم.