به گزارشافکارنیوز،دامپزشک کلینیک بازپروری پردیسان گفت: این پلنگ در الی که بر اثر شلیک چند تیر به شدت زخمی شده بود کنار جاده عباس‌آباد تنکا‌بن پیدا شده است.

وی ادامه داد: با توجه به آسیب جدی این حیوان شب گذشته به تهران منتقل شده است و به محض رسیدن به تهران برای مداوا به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل کردیم.

دکتر معماریان حال عمومی پلنگ را نامساعد اعلام کرد و گفت: دست راست این حیوان بر اثر گیر افتادن در تله قطع شده و یکی از تیرها نیز به نخاع آن برخورد کرده که به طور کلی باعثقطع نخاع شدن این حیوان شده و احتمال زنده ماندن آن بسیار کم است و از دیشب تا کنون نیز تحت نظر تیم پزشکی است.

شایان ذکر است، از ابتدای امسال ۱۰ قلاده پلنگ ایرانی بر اثر تصادفات جاده ای، شلیک گلوله شکارچیان و یا توسط سگهای دست آموز تلف شده اند این در حالی است که پلنگ خرم آباد امکان دارد برای همیشه فلج شود، وضعیت پلنگ تنکابن نیز در هاله ای از ابهام وجود دارد.