به گزارشافکارنیوز،روح‌انگیز لطیفی جامعه‌شناس گفت: شرایط اجتماعی اشتغال والدین و فرهنگی شدن این امر موجب شده تا بسیاری از والدین تصمیم بگیرند کودکان خود را به مهدکودک بسپارند.

وی ادامه داد: والدین می‌بایست مهدکودکی را انتخاب نمایند تا ضمن نگهداری کودک در پرورش مهارتهای او و آموزش آداب اجتماعی از تواناییهای لازم برخوردار بوده و مربی مهد می‌بایست مهربان، صبور، خوش‌ لباس و از سلامت روحی و روانی برخوردار باشد.

لطیفی با اشاره به اینکه کودکان نباید به اجبار به مهد فرستاده شوند، افزود: اگر کودکی بیش از سه هفته نتوانست خود را محیط مهد کودک هماهنگ کند بهتر است والدین از فرستادن او اجتناب ورزند چراکه این امر می‌توان موجب افسردگی او شود.

وی تصریح کرد: کودکانی که به مهد می‌روند از مدرسه نمی‌ترسند و دارای استقلال بیشتری نسبت به هم سن و سالهای خود هستند همچنین آنها از نظر تکلم، روابط اجتماعی و آداب اجتماعی نظیر اسلام کردن، مسواک زدن، جمع‌آوری و مرتب کردن وسایل و(انجام فعالیتهای گروهی) موفق‌تر هستند.

لطيفي با تاکيد بر اينکه عدهاي از والدين فکر ميکنند با فرستادن کودک به مهد موجب بيماري و يا بيادبي او ميشوند، خاطرنشان کرد: اين تصور اشتباه است چراکه بيماري در کودکان تحمل آنها افزايش داده و روبهرو شدن آنها با حرفهاي زشت امري طبيعي است و به هر حال کودک بايد با محيط اجتماعي آشنا شود و اين پدر و مادر هستند که حدومرزها و بايد و نبايدها را براي کودک مشخص ميکنند.