به گزارشافکارنیوز،چندی پیش زن سالخورده ای با حضور در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار در غرب استان تهران، از دو مرد به اتهام سرقت طلاهایش شکایت کرد.

شاکی گفت: روز حادثه در حال بازگشت به خانه بودم که دو سرنشین یک موتورسیکلت به بهانه پرسیدن نشانی خانه ای به من نزدیک شدند. وقتی خواستم آنها را راهنمایی کنم، یکی از آنها با چاقو مرا تهدید کرد و دیگری با قاپیدن گردنبندم، مرا به کناری پرت کرد و هر دو فرار کردند.

در پی این شکایت، پرونده ای تشکیل و به دستور بازپرس برجسته، به پلیس آگاهی ارجاع شد. با تحقیق از شاکی و به دست آوردن تصاویر رایانه ای دو متهم فراری، جستجو برای یافتن آنها آغاز شد.

در ادامه جستجو ها، زنان سالخورده دیگری نیز با حضور در پلیس آگاهی، از دو مرد به اتهام سرقت طلاهایشان شکایت کردند.

بررسی ها نشان داد شیوه سرقت ها یکسان بوده و به نظر می رسد سارقان، از اعضای یک باند هستند.

به این ترتیب تصاویر رایانه ای سارقان در اختیار گشت های انتظامی قرار گرفت تا این که چند روز پیش ماموران هنگام گشتزنی در یکی از محله های شهریار، دو سرنشین یک موتورسیکلت را که در حال نزدیک شدن به یک زن سالخورده برای سرقت طلاهایش بودند، دستگیر کردند.

متهمان با انتقال به پلیس آگاهی، اظهارات ضدونقیضی عنوان کردند، اما پس از حضور مالباختگان در پلیس آگاهی و در مواجهه با سارقان بازداشت شده، شاکیان آنها را به عنوان سارقان طلاهایشان معرفی کردند.

در این مرحله متهمان به جرمشان اعتراف کردند و گفتند همراه دو متهم دیگر که فراری هستند، از مدت ها پیش باندی را تشکیل داده و با نزدیک شدن زنان سالخورده در محله های شهریار به بهانه پرسیدن نشانی، گردنبند طلایشان را سرقت می کردند.

در صورتی که مالباخته ها النگوی طلاهم داشتند، با سیم چین آنها را بریده و سرقت می کردند. پول طلاها را هم بین یکدیگر تقسیم می کردند.

بنا بر این گزارش، در پی اعتراف متهمان، برای آنها قرار قانونی صادر شد. تحقیقات تکمیلی برای رازگشایی از دیگر سرقت هایشان و دستگیری دو عضو فراری این باند ادامه دارد.