به گزارشافکارنیوز،ارزش این کوکائین‌ها شش میلیون یورو برآورد شده است.

یورونیوز اظهار کرد: بررسیهای اولیه نشان داده است که این محموله از کلمبیا وارد شده است. تحقیقات پلیس برای کشف جزئیات بیشتر این پرونده و دستگیری قاچاقچیان کوکائین ادامه دارد.