به گزارشافکارنیوز،جمعی از اساتید دانشگاه تهران پس از راه اندازی کمپینی در فیس بوک برای برکناری رهبر، رئیس دانشگاه تهران اکنون به دنبال همراه کردن دیگر اساتید در دانشگاه تهران با خود هستند.

این اساتید با اطمینان از نتیجه کار خود حتی به چند استاد نیز پیشنهاد ریاست دانشگاه تهران را داده اند.

این درحالی است که فرهاد رهبر در طول دوران ریاستش در دانشگاه تهران عملکرد خوبی از خود برجای گذاشته است.

دولت یازدهم با انتصاب فرجی دانا به سمت وزارت علوم در اولین اقداماتش، تعداد زیادی از اساتید دانشگاه را برکنار کرد.

پس از دریافت کارت زرد فرجی دانا از سوی مجلس اگرچه روند عزل و نصب رؤسای دانشگاه کاهش یافت اما این وزارت با تشکیل هیئت بازرسی و حضور این هیأت در دانشگاه ها به دنبال پرونده سازی برای رؤسای ارزشی دانشگاه ها بود.

با لو رفتن این جریان در وزارت علوم به نظر می رسد تشکیل این کمپین ها سناریو ی جدید این وزارت برای برکناری رؤسای دانشگاه ها باشد.