گروه اجتماعی

- وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با تصویب این طرح خواستار رفع مشکلات پایتخت از جمله آلودگی هوای پایتخت هستند، افزود: اعضای شورا نظر کارشناسی خود را برای این موضوع دارند و اگر از شورا بخواهند حتما اعضا بررسی ها و نظرات خود را اعلام خواهند کرد.

به گزارشافکارنیوز، وی با بیان اینکه این طرح ملاحظات کارشناسی خود را دارد، بیان کرد: اعضای شورای شهر برای مخالفت با اجرای این طرح دلایل و به طور حتم نظرات علمی تری دارند که تاکنون زمانی برای ارائه آن از شورا خواسته نشده است.

این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که اگر در صورت تصویب و اجرای این طرح از شورا بخواهند که با دولت به عنوان مجری این طرح همکاری شود، شورا آمادگی این تعامل را خواهد داشت یا خیر، خاطر نشان کرد:این مسئله کاملا قانونی است و مجلس تصمیم می گیرد شورا میتواند همکاری داشته باشد یا خیر.