به گزارش افکار به نقل از ایسنا، زهرا سجادی معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: مرکز امور زنان نیز در حال پیگیری ورود این کتاب به برنامه درسی دانشگاهها با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

معاون خانواده مرکز امور زنان در خاتمه با بیان اینکه کتاب شکوه همسرداری از ترم آینده در سرفصل دروس دانشگاهی گنجانده خواهد شد، خاطر نشان کرد: بر اساس نتایج آخرین پیگیریها در این باره، این کتاب در کنار کتاب تنظیم خانواده تدریس خواهد شد و استاد میتواند از هر دوی این منابع برای واحد درسی خانواده استفاده کند.