به گزارش افکارنیوز، یک مادر نقاش و هنرمند وقتی دید که دخترش به نقاشی علاقمند است, نقاشی هایی از چهره افراد و حیوانات کشید و سپس آنها را در اختیار دختر ۴ساله اش قرار داد تا باقی نقاشی را کامل کند! حالا ببینید این دختر نقاشی ها را چگونه کامل کرده است!