به گزارشافکارنیوز،سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن هفته هوای پاک، خانمابتکاررئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از خطبه‌های نماز جمعه هفته جاری به سخنرانی بپردازد.

قرار است در این سخنرانی، ابتکار درباره مشکلات موجود در رفعآلودگی و اقدامات انجام شده در این زمینه سخنرانی کند.