گروه اجتماعی

- پیوست مطالبات مقام معظم رهبری از شورا و شهرداری در برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تصویب شد.
به گزارشافکارنیوز، در متن این مصوبه که به امضای تمام اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسیده، آمده است:

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران
برادر ارجمند جناب آقای مسجد جامعی
موضوع: پیوست برنامه دوم توسعه با عنوان " مطالبات رهبری از شورای اسلامی و شهرداری تهران "

با سلام
با توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری در دیدار اعضای محترم شورای اسلامی شهرتهران و شهردار محترم تهران و همکاران ایشان با معظم له، بدینوسیله ما امضاکنندگان زیر تقاضامندیم که بیانات ایشان تحت عنوان " مطالبات رهبری از شورای اشلامی شهر تهران " تدوین و با عنوان پیوست برنامه دوم توسعه تهران(۱۳۹۳-۱۳۹۷) ابلاغ شود و میزان تحقق آن در برنامه های سالانه شهرداری و مصوبات شورا پایش و اعلام شود.