به گزارشافکارنیوز،محمد مهدی تندگویان در جلسه امروز شورای شهر تذکری به روزنامه همشهری داد.

وی ادامه داد: طبق بند ۱۰ مصوبه مورخه بهمن ماه سال ۱۳۸۸ درباره اصلاحیه مصوب سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران مقرر شده بود ظرف مدت سه ماه شرکت‌های پیام همشهری، گروه مجلات و شرکت توسعه چاپ همشهری ادغام شوند؛ اما با گذشت سه سال شرکت پیام همشهری همچنان در موسسه ادغام نشده است.

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: تغییرهیات مدیره پیام همشهری در ۳ سال گذشته و دخل و تصرف بر درآمدها نیاز به ارائه توضیح دارد.