به گزارشافکارنیوز،علی محمد شاعری رئیس ستاد محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران هدف از برگزاری این نشست را آسیب شناسی، اتخاذ راهکار مناسب در خصوص مهندسی آلودگی هوا، بررسی چالش‌ها، تعامل بین بخشی و ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین شهرداری تهران و دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها بر شمرد.

شاعری اظهار کرد: در این نشست که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی، هواشناسی، شرکت کنترل کیفیت هوا، ستاد معاینه فنی خودرو، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی، انجمن متخصصان ایران، پژوهشگران دانشگاه، اساتید و کارشناسان ذیربط برگزار گردید محورهای اصلی طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران شامل مدیریت و کنترل آلاینده های منابع متحرک و ساکن، نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت ترافیک، ارتقاء کیفیت سوخت و بهینه سازی مصرف انرژی، استفاده از انرژی‌های نو، مقابله با کانونهای ریزگرد پیرامون شهر تهران، مدیریت منابع آب، توسعه جنگل و فضای سبز، ‌ بهره گیری از تجارب موفق جهانی در کاهش آلودگی هوا، کاربرد فن آوریهای نوین، آموزش و توسعه مشارکتهای اجتماعی مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار افزود: شورای مشورتی به صورت مستمر برگزار می‌شود و شهرداری آمادگی دارد با همکاری دستگاههای اجرایی و دانشگاهها و صاحبنظران، گامی موثر در اجرای طرح جامع آلودگی هوای شهر تهران بردارد.

وی در ادامه با اظهار اینکه مسئولیت مدیریت محیط زیست شهری در اکثر کشورها به عهده شهرداری‌ها است افزود: چالشها و بحرانهای اصلی محیط زیست شهری از جمله آلودگی هوا در شهرهای بزرگ دنیا بصورت یکپارچه و هماهنگ مدیریت می گردند، به همین دلیل آلودگی هوا در بسیاری از کشورها با همین مدل مدیریتی رفع مشکل شده اند.

در پايان اين نشست شركت كنندگان به رفع دو مشكل اساسي آلودگي هواي تهران شامل تامين اعتبارات مورد نياز و مديريت هماهنگ و يكپارچه تاكيد کردند.