به گزارش افکارنیوز، ماشین‌ها در صف پمپ‌بنزین ایستاده‌اند که ناگهان یک کامیون با شدت به چند ماشین برخورد می‌کند و سرنشینان با سرعت از ماشین پیاده شده و سعی می‌کنند از آن محل دور شوند.

لینک فیلم