به گزارشافکارنیوز، حسین طلا دبیر مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به جلسه عصر امروز با فرماندارپردیسو مسئولان بهداشت و آب این شهرستان اظهار داشت: اطلاعاتی که مجددا از مجموعه وزارت بهداشت و شرکت آبفا گرفته شد، نهایتا به دلیل نیازمند بودن برای بررسی بیشتر و نقطه‌گذاری کسانی که دچارآلودگیشده بودند و تطبیق با مسیر جریان و همچنین به دلیل انجام چند نمونه‌گیری مجدد، اعلام نتیجه به روز دوشنبه موکول شد تا آزمایش‌ها و مدارک در کارگروه مطرح و به جلسه ارسال شود.

وی ادامه داد: قرار شده تطبیق شکستگی لوله آب با میزان پراکندگی، مجددا بررسی شود.

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران خاطرنشان کرد: زمانی که مدارک و مستندات تکمیل شود، دادستان به عنوان مدعیالعموم وارد خواهد شد و این مدارک نیز به دادستانی برای پیگیری ارجاع میشود.