به گزارش افکارنیوز، هائوچیتو، سگی وفادار در بولیوی است که علیرغم گذشت ۵ سال از مرگ صاحب خود کماکان در کنار موتور سیکلت آن فرد منتظر بازگشت صاحب خود مانده است.