به گزارش افکارنیوز، یک قطعه قرآن و دعا که دارای ۱۵ برگ چاپی از سوره المؤمنون است در حین مرمت یکی از مبلهای تک نفره قاجاری کاخ ملت پیدا شده که در گوشه سمت راست تشک جاسازی شده بود.

این قرآن و دعا به علت گذر زمان دچار قارچ زدگی و کپک شده بود که صفحات آن با چسب بهم متصل بوده اند.

این قرآن و دعا توسط مرمت گران مجموعه تاریخی سعدآباد پاکسازی و اسیدزدایی شد.