به گزارشافکارنیوز،سید نعمت ا.. فلاح نصیری گفت: طبق گزارشات اخذ شده از سوی سامانه جامع آمارهای ثبتی بخش تعاون در سه ماهه سوم سال جاری تعداد یک هزار و ۶۶۷ تعاونی و ۸ اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد اعضای این تعاونی ۲۲ هزارو ۵۷۸ نفر است تصریح کرد: این میزان تعاونی ۴۰ هزارو ۳۶۴ فرصت شغلی را ایجاد کرده و سرمایه اولیه آن نیز حدود ۱۴۷ میلیارد ریال است.
رییس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون به کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده مربوط به استان خراسان رضوی با ۱۵۶ تعاونی و کمترین آن مربوط به استان قم با ۵ تعاونی است.