به گزارشافکارنیوز،طاهره طاهریان گفت: کارگروه بررسی وضعیت ورزش بانوان در معاونت تشکیل شده است که یکی از موضوعات مهم این کارگروه مربوط به ورزش بانوان شاغل دولت، دانشجویان و دختران است و باید برای حفظ سلامتی این قشر تاثیرگذار اقدام به توسعه و ترویج ورزش همگانی کرد.

وی درباره توسعه ورزش همگانی در میان بانوان شاغل گفت: در حال بررسی موضوع برای تدوین راهکارهای مناسب هستیم تا در نهایت به تصویب معاونت برسد.

طاهریان با ضرورت ساخت ورزشگاه هایی ویژه بانوان از سوی دستگاهها و ارگانهای مختلف گفت: بانوان شاغل باید فارغ از ساعات کاری خود بخشی را به ورزش اختصاص دهند و با توجه به محدودیت های رفت و آمد در کلانشهرها دستگاههای مختلف باید فضای ورزشی و باشگاهی لازم را برای بانوان ایجاد کنند.

به گفته طاهریان، همان اندازه که ایجاد مهدکودک برای بانوان شاغل فرزند دار اهمیت دارد، احداثورزشگاهها و باشگاههای ورزشی نیز دارای اهمیت است و نباید این موضوع به فراموشی سپرده شود.

وی درباره اینکه در حال حاضر فعالیت باشگاههای ورزشی خصوصی نیز برای بانوان در ساعات صبح تعریف شده و در نتیجه بسیاری از بانوان شاغل امکان استفاده از باشگاههای خصوصی را نیز ندارند، گفت: ساماندهی زمان باشگاههای ورزشی از دیگر برنامه های کارگروه برای بانوان است.

مشاور امور ورزش بانوان معاونت زنان ریاست جمهوری توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: بانوان شاغل عموما متاهل بوده و بار اداره زندگی را نیز در کنار فعالیت شغلی بر دوش دارند. آنها عموما فرصتی برای تفریح و ورزش در طول روز ندارند و باید در ساعات بعد از وقت اداری و یا در روزهای پایانی هفته ورزش کنند که این موضوع باید به صورت جدی بررسی شود.

وی در پایان بانوان را یکی از ارکان مهم خانواده دانست و افزود: در صورتی که این قشر از جامعه در ابعاد مختلف جسمی، روحی و روانی مورد توجه قرار گیرد، علاوه بر بالا رفتن سطح شادابی در خانواده بازدهی آنان در محیط کار نیز افزایش یافته و نهایتا منجر به شادابتر شدن جامعه میشود.